Category Archives: Silva

Kosení Huť-Zásada (Jizerské hory – hřeben Černé Studnice) červenec 2011 a Bílé Karpaty – PR Bíle Potoky, PR Javorůvky a PR Dobšená

Zde v jemných záchytech Hanky Buddues nejprve letošní rok na Huti. A také článek Petry Pospěchové z Hospodářských novin o letošním kosení s Kosenkou, doprovozený věru povedenými fotografiemi Lukáše Bíby.

Zde

Zde

Vstavač

Vstavač
Vstavač

Vstavač

Rosnatka

Rosnatka

S vodou ze studánky

S vodou ze studánky

Takto to dopadá

Takto to dopadá

Ondřej v zapojení

Ondřej v zapojení

Štěpán a moje okabátovaná maličkost

 BÍLÉ POTOKY – VALAŠSKÉ KLOBOUKY – BÍLÉ KARPATY – ČERVENEC 2011

Slávek

Slávek v rozmachu

Lenka

Lenka

Mirek Janík

Mirek Janík

Lukáš mořeplavec

Lukáš mořeplavec

Mirek a Lenka se slivovicú

Mirek a Lenka se slivovicú

Reklamy

1 komentář

Filed under kosení, Přejato, Silva, Výtvar zračení

Stráského nota bolševičnaja aneb Zlatej brouk opět na scéně

Poslouchal jsem dnes TZ Správy NP a CHKO Šumava, jmenovitě p. Stráského a zaujala mne zejména rétorika a slovník páně ředitele. Obraty typu neúcta k lidské práci, lesnicko-technicistní výrazivo, ohánění se národem a národním zájmem. Jedinečné. Naprosto zarážející však je, že státní úředník otevřeně vystupuje proti porušování platné legislativy ČR! Zde najdete odkaz na záznam TZ na ČT24, doporučuji zejména reakci předsedy stínové vědecké rady NP Šumava, p. Hrušky, následuje po přímém přenosu. Zajímat mě také bude stanovisko Mezinárodní unie ochrany přírody IUCN a Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Žel obdobné instituce si dávají, pochopitelně, náležitě na čas. Pochopitelně proto, že vždy trvá dlouhý čas, než se vše na místě prošetří a další čas zabere vyhodnocení. V tomto ohledu jsou co do svých kompetencí krajně bezzubé a bezbranné. Níže kopíruji TZ Hnutí Duha. Kdo můžete a chcete, sbalte věci a vyražte, dejte vědět e-mailem a sms buďto Petře Švambergové na petra.svambergova@hnutiduha.cz a 737 318 535 nebo Jaromíru Bláhovi na 731 463929.

HLÍDKY HNUTÍ DUHA ODHALILY DEVASTACI LESŮ V NÁRODNÍM PARKU NA ŠUMAVĚ

Hnutí DUHA požádalo Českou inspekci životního prostředí, aby vyšetřila devastaci lesů, kterou způsobily těžařské firmy na Modravské hoře v Národním parku Šumava.

Hlídky ekologické organizace zde objevily i přes metr hluboké vyježděné koleje po těžké technice a rozježděnou lesní půdu, kterou kola přeměnila na neživé bahno. Již nyní dochází při deštích ke splachování (erozi) rozryté půdy, což je alarmující zvlášť v národním parku.

Na Modravskou horu navazují světoznámé Modravské slatě chráněné mezinárodní úmluvou – tzv. Ramsarskou konvencí. Na základě požadavku obce Modrava se však Modravská hora nestala součástí území ponechaného přírodě a nyní zde vznikají rozsáhlé holiny.

K poškozování lesů dochází s vědomím správy národního parku. Předchozí vedení parku totiž zavedlo důslednou kontrolu pomocí systému LesIS, který lesníkům nařizuje kontrolovat práci těžařských firem a pořizovat dokumentaci. Vedení parku přesto zatím devastační těžbu nezastavilo.

Půda horského lesa poškozená těžkou technikou nedokáže zadržet srážky. Ztrátou pórovité struktury také hyne většina půdních organismů, které jsou důležité pro zdravý růst nové generace lesa. Dochází také k masivním ztrátám živin.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Je to jednoznačné selhání kontroly správy parku, která měla těžbu na rozmoklém terénu okamžitě zastavit. Místo toho umožnila těžařským firmám chovat se doslova brutálním způsobem. Les se na Modravské hoře proměnil nejen v holiny, ale místy v obrovské rozježděné kolejiště a bahno. Těžaři se zde chovají jako utržení ze řetězu. Něco takového si nesmí dovolit ani v běžném hospodářském lese – v srdci národního parku je to něco naprosto nemyslitelného. Zničení a odplavení půdy se všemi živinami je pro les ještě horší, než když kvůli kůrovci uschnou stromy. Požádali jsme inspekci o vyšetřování a hlavně rychlý zásah, aby zabránila dalším podobným škodám.“

Napsat komentář

Filed under Bonum communae et societae, Silva

Poslední pevnost

Předtím než se zde budu věnovat doplněním svého předchozí příspěvku věnovaného „zbytkům demokracie“ (neboť se za ten krátký čas vyrojilo poměrně hojné množství souznících hlasů z mnoha různých stran se ozývajících) pouze krátké upozornění na dva vydavatelské počiny. Erik Baláž (text) a Bruno D’Amicis (fotografie) vydali knihu o tatranských dolinách Tiché a Koprové, o nichž jsem tu psal již několikrát. Kniha nese název Posledná pevnosť. Erik Baláž rovněž stojí společně s Robertem Rajchlem i za souvisejícím filmem Strážca divočiny. O natáčení i krásách a tajích obou dolin se dovíte více v těchto dvou velmi pěkných reportážích natočených Českou televizí. 1 2 Více podrobností o knize i filmu naleznete zde.

Svým způsobem památná kniha Richard Višnáka Les v hodině dvanácté se po deseti letech dočkal opětovného vydání a k mání je za symbolickou cenu.

Napsat komentář

Filed under Silva