Category Archives: Jazyk

Kdo byl/je příštipkář?

Dovětek k zakladajícímu slovu „Počátek konce…

Uvědomil jsem si, že patrně ne každému bude zřejmé, jaký je význam starého slova „příštipkář“. A jelikož jej považuji za příznačné pro téměř veškerý obsah zde především do budoucna se objevivší, nebude snad na obtíž, když se pomocí slovníku dopátráme jeho významu.

Předně příštipkařina je hanlivé označení pro správkárnu či opravnu obuvy. Vzhledem k tomu, že společnost (naše – je zbytečné snad psát) dnešní doby je živena z levných výrobků našich, jak se poněkud neobratně ve své přednášce na ted.com vyslovil Rob Hopkins, „elfů“, tj. čínských nádeníků či jiných asijských dělníků (nezřídka též tzv. „dětských“), a ve většině případů se již nevyplatí boty nechat správkovat či opravovat, pomalu a skorem jistě můžeme s těmito slovy, ani do šrotu, ani do stoupy, ale možná tak do šrotoviště či propadliště zapomnění. Toto pokusnictví berte jako svým způsobem nepatrný pokus o záchranu alespoň malého. Ostatně ševcovské řemeslo zvláštním způsobem nejen že nezkomírá, ale přežívá,  ba možná že i ožívá (není divu, vždyť pořádné boty jsou dnes k mání tak možná za pořádný peníz).  Zpět k jazyku a slovům.

Příštipek je označení pro kousek kůže připevněný na díru v obuvi. Takto je mu podobné jiné slovo, které je nám poněkud známější, totiž záplata. A spojitost mezi nimi není náhodná, obojí slova se totiž zvykne používat též v přeneseném slova smyslu, jako metafory pro nápravu čehosi původního, co bylo zkaženo, pokaženo, pochroumáno. Tedy i náplast či nálepka by se nabízely co významové obdoby. V tomto smyslu je pak příštipkář ten, kdo neovládá svůj obor, kdo pracuje špatně, neodborně, povrchně, plytce, příštipkář je tedy neumětel, dilent, fušéř. A přesah slova může být ještě dalekosáhlejší než je oblast řemesel, totiž kdosi může být kupříkladu příštipkářem umění, života. Zde jsem tohoto slova v jistém avšak přehnaném slova smyslu tažení vůči v mých očích namnoze se v četných oblastech lidských rozmáhající fušeřině zvolil toto slovo, protože má též konotace novinářské. Slovník totiž uvádí spojení žurnalistická přištipkařina či žurnalistické příštipkaření. Toto si též spojuji s etymologicky blízkým přištípnout, které v přeneseném slova smyslu značí kousavě, uštěpačně podtknout. Kdo zatoužil dovědět se něco víc o ševcích a jejich poddruhu příštipkářích, nechť se obrací sem.

Vyznění celého tedy je, že vše zde uveřejňované dlužno brát s reservou a klást důraz je záhodno spíše na to odkazy uvedené v postranních sféře tohoto blogu (přičemž rozhodně nelze zaručit jejich neochvějnou kvalitu, nezávadnost, nepomýlenost a jiné příznaky bohorovnosti).

/Literatura: Slovník spisovného jazyka českého II, N-Q, Praha 1964./

Reklamy

komentáře 2

Filed under Jazyk